‘Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2016’ in de Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Hanneke Welten, fractievoorzitter van de Bossche VVD, heeft in het kader van het 'Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026' schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De Bossche VVD staat namelijk voor een veilig ondernemersklimaat. De schriftelijke vragen die zijn ingediend bij het college vindt u hier terug. 

De minister van Justitie en veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius, heeft een nieuw actieprogramma genaamd ‘Veilig Ondernemen 2023-2026’ ontwikkeld. Hierbij staan drie zaken centraal, namelijk:  

1.     Cybercrime 

2.     Georganiseerde misdaad 

3.     Gebiedsgerichte (vermogens) criminaliteit 

Dit actieprogramma is ervoor bedoeld om in heel Nederland de weerbaarheid van bedrijven tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te vergroten. In de aanpak van de misdaad gaat het om voorkomen, het doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen, en het bestraffen van daders. Volgens de minister is hierbij de samenwerking met ondernemers essentieel. De Bossche VVD staat voor veiligheid en hecht er belang aan dat alle ondernemers veilig kunnen ondernemen. 

De minister investeert jaarlijks structureel 10 miljoen extra in de regionale Platform veilig ondernemen (PVO’S). Hierbinnen werken politie, openbaar ministerie, gemeenten, brancheorganisaties en bedrijven samen om ondernemers bewust te maken en te voorkomen dat zij in aanraking komen met de criminaliteit. Wetende dat ook onze gemeente veiligheid hoog in het vaandel heeft roept dit bij de Bossche VVD de volgende vragen op:

1.     Ervan uitgaande dat u bekend bent met het nieuwe Actieprogramma Veilig ondernemen 2023- 2026; lopen er binnen onze gemeente ook al pilots in het kader van dit nieuwe actieprogramma (zoals “lokale weerbaarheid cybercrime”)? 

2.     Op wat voor wijze en bij welke onderdelen worden Bossche ondernemers en boeren betrokken bij concrete acties in het kader van dit Actieprogramma? 

3.     Ook bij de aanpak van ondermijning heeft de gemeente een belangrijke rol. Bevorderlijk voor het bewustzijn en handelingsperspectief van verhuurders, is de inzet van lokale poortwachters in de vastgoedbranche. Is daar binnen onze gemeente al sprake van? 

4.     Kunt u aangeven op wat voor wijze en op welke onderdelen van genoemd actieprogramma er meer concrete acties lopen in onze gemeente ’s-Hertogenbosch?

Hanneke Welten, fractievoorzitter Bossche VVD.