De lusten van Bossche windmolens lokaal verdelen

Er moet snel aan de slag worden gegaan met het organiseren van financiële participatie in de Duurzame Polder. Die snelheid is essentieel. Duidelijkheid over de mogelijkheden voor omwonenden om mee te doen is niet alleen van belang, maar ook urgent. Anders dreigen de lusten te zijn verdeeld en de omwonenden van onder andere de Groote Wielen en Nuland te zijn vergeten. Daarom is deze week op initiatief van ons raadslid Wendy de Groot de motie: 'De lusten van Bossche windmolens lokaal verdelen' aangenomen.

Met deze motie van de Bossche VVD en Rosmalens belang creëren we daarom voorrang voor omwonenden, maar kijken we ook al verder dan dat. De Bossche opgave om duurzame energie op te wekken is flink. Daarom zien we ook mogelijkheden voor andere geïnteresseerden om mee te doen, zoals inwoners, ondernemers en maatschappelijke- en culturele partners. Zo doen we recht aan de impact die deze ontwikkeling heeft op de omgeving en omwonenden én zorgen we ervoor dat de lusten van de Bossche windmolens lokaal verdeeld worden.