Vragen over investeringen openbare ruimte

Voor veel Bosschenaren begint ‘de gemeente’ zodra zij de eigen voordeur uitlopen. De straat waar iemand woont, is het deel van de gemeente dat inwoners het vaakst zien en zich het snelst aan storen. Denk hierbij aan slecht onderhouden groen, niet werkende straatverlichting of andere kapotte openbare faciliteiten. Zeker in de coronajaren is het bewustzijn over de eigen buurt én dit soort zaken toegenomen. Dat terwijl de staat van de openbare ruimte in die jaren, door eerdere bezuinigingen, juist is verslechterd. In oudere stadswijken, zoals de Graafsewijk, de Kruiskamp en de Rompert wordt het basisniveau in onze ogen vaak niet gehaald.

 

Bewoners in deze wijken wijzen de VVD op de groeiende problemen. Voorbeelden zijn kapotte bankjes, donkere plekken door onvoldoende straatverlichting en groene parkjes die als hondenpoepveld of parkeerplaats worden gebruikt. Daarnaast ontbreekt het in deze wijken aan groene sport- en speelplaatsen, terwijl wij juist daarop willen investeren in het kader van een gezonde levensstijl. Raadslid Eddie Altenburg-Colin heeft hier al vaker aandacht voor gevraagd. Een goede buurt moet altijd schoon, groen én veilig zijn. We zijn dan ook blij en trots dat de eerdere bezuinigingen op beheer van de openbare ruimte zijn teruggedraaid en de recente begroting een jaarlijkse verhoging van het onderhoudsbudget van € 1 miljoen kent.

 

Met deze jaarlijkse middelen kan er weer in onze buurten worden geïnvesteerd, mits dat geld op juiste wijze wordt besteedt. Het is onze raadsleden echter op dit moment onduidelijk op welke wijze het college deze investering wil verdelen. Het bestuursakkoord benoemt dat buurtbewoners betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. Dit is volgens raadslid Freek van Haren cruciaal, want inwoners weten zelf het beste waar de problemen het grootst zijn. Daarom hebben Eddie en Freek samen vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn te vinden in de bijlagen van het artikel!