Den Bosch ‘op slot’ door stikstof?

Er worden voorlopig geen vergunningen verleend voor activiteiten die leiden tot een stikstof toename op Natura-2000 gebieden. Dit resulteert in onzekerheid over de (woning)bouw, landbouw, industrie en zelfs voor verduurzamingprojecten. De Bossche VVD heeft daarom, samen met Rosmalens Belang, PvdA en D66, vragen gesteld aan het college. 

De provincie zet per direct een stop op alle vergunningverlening-activiteiten. De stop wordt per gebied gehandhaafd en wordt ingetrokken op het moment dat blijkt dat de natuur is hersteld. In de Natuurdoelanalyses (lees: de onderzoeken naar de Natura2000-gebieden) staat beschreven waaraan voldaan moet worden om de natuur te behouden. De provincie voert hiermee louter haar taak uit om beleid te baseren op de laatste wetenschappelijke inzichten, zo geeft zij aan.

Het huidige Bossche college heeft ambitieuze plannen omtrent de woningbouwopgave, maar wat kan hiervan nog gerealiseerd worden? In november gaf het college nog aan dat het geen duidelijkheid kon verschaffen over de effecten van het schrappen van de bouwvrijstelling door de Raad van State. Nu, enkele maanden later, lezen we in het BD dat de stikstofaanpak daadwerkelijk effect krijgt op “de aanleg van wegen, de bouw van huizen, windmolens en zonneparken, de ontwikkeling van boerenbedrijven; ze kunnen voorlopig niet doorgaan of zijn op zijn minst onzeker geworden”.

De Bossche VVD heeft daarom het initiatief genomen om vragen te stellen aan het college. Wij vragen ons o.a. af wat dit gaat betekenen voor de Bossche woningbouw plannen. Daarom zijn wij erg benieuwd naar de reactie van het college!