Vragen Bossche VVD over openbare ruimte Lokerenpassage

Vragen Bossche VVD over openbare ruimte Lokerenpassage

 

Goede voorzieningen zijn cruciaal om een sterke wijk te behouden. Een voorbeeld daarvan zijn de wijkwinkelcentra. Deze wijkwinkelcentra zijn vaak eigendom van een private partij, terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor de omliggende openbare ruimte. Het op peil houden van deze voorzieningen vraagt om regelmatige investeringen, anders gaat dit ten koste van de kwaliteit en dat heeft een negatief effect op de omgeving en uitstraling. Daarom hebben we ook met elkaar de komende jaren extra geld voor de omgeving van wijkwinkelcentra beschikbaar gesteld in de detailhandelsvisie 2023. 

 

De Bossche VVD is dan ook zeer verheugd met de beslissing van de eigenaar van de Lokerenpassage om het winkelcentrum een upgrade te geven. Het wijkwinkelcentrum heeft een belangrijke functie voor de grote wijk en haar vele inwoners. De investeringen bieden dan ook kansen voor de openbare ruimte, want die kan ook zeker een inhaalslag gebruiken. De Bossche VVD heeft daarom dan ook vragen gesteld aan het college, met het oog op investeringen in de openbare ruimte rondom de Lokerenpassage. De vragen vindt u terug in de bijlage.