Schriftelijke vragen over toegankelijkheid energiemaatregelen

Schriftelijke vragen over toegankelijkheid energiemaatregelen

 

Recent is het via diverse nieuwsberichten bekend geworden dat huiseigenaren worstelen met het aanvragen van duurzaamheidssubsidies, leningen en adviezen. Zo ook de massale meldingen over de beperkte toegankelijkheid van de landelijke Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) die zijn binnengekomen bij Vereniging Eigen Huis. Wij verwijzen onze inwoners ook actief naar deze subsidie. Inwoners kunnen in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie als ze eigenaar zijn van een koopwoning en deze woning het hoofdverblijf is of direct na de verbouwing wordt. Een apparaat (zonneboiler of warmtepomp), elektrische kookvoorziening en aansluiting warmtenet en/of de isolatiemaatregelen zijn nieuw aangeschaft én dit moet aangetoond worden met een betaalbewijs. 

 

Zogezegd, zo gedaan zou u wellicht denken, maar mogelijk zegt het al genoeg dat het stappenplan van Vereniging Eigen Huis om te komen tot een aanvraag al 18 pagina’s bedraagt. Bij het meldpunt zijn in de eerste maand dan ook al 670 meldingen van woningeigenaren binnengekomen over hun ervaringen met deze aanvraagprocedure. Duidelijk wordt dat ruim één derde van de melders is begonnen met de aanvraag, maar deze niet heeft afgemaakt. Het aanvraagproces beoordeeld wordt met gemiddeld een 4,5. Veelgenoemde problemen zijn dat de website moeilijk vindbaar is, het een ingewikkeld systeem betreft, dat er veel gedoe is rondom bewijsvoering en dat subsidiebedragen vooraf onduidelijk zijn en uiteindelijk tegenvallen. 

 

Daarnaast wordt er geconcludeerd dat het aanvraagproces beter verloopt wanneer de huiseigenaar van tevoren al alle benodigde informatie beschikbaar heeft. De informatiepositie van de huiseigenaren is dus essentieel voor doorlopen van de aanvraag én de kans rijkheid. De Bossche VVD vindt het essentieel dat al onze inwoners daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de ondersteuningsmaatregelen die bedoeld zijn om verduurzaming voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. De hierboven genoemde signalen zijn voor ons reden tot zorg, daarom hebben wij vragen gesteld aan het college. Deze vragen vindt u in de bijlage terug.