Zorgplicht veteranen

Zorgplicht voor veteranen


De veteranenombudsman maakt zich zorgen over de gemeentelijk rol bij de uitvoering van de Veteranenwet. Sinds 2014 hebben niet alleen Defensie, maar ook gemeenten een rol hebben in erkenning, waardering en zorg voor (voormalige) militairen die het koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden en vredesmissies. De aanpak is bij veel gemeente onvoldoende. 

 

Raadslid Freek van Haren: ‘In ’s-Hertogenbosch geven we gelukkig al jaren erkenning en waardering van de circa 750 veteranen in onze gemeente met publieksactiviteiten en bijeenkomsten voor de veteranen zelf, met name in aanloop naar de herdenking van de bevrijding van onze gemeente op 27 oktober. Goed dat dit organiseert wordt samen met het Veteranen Ontmoetingscentrum in onze gemeente. Helaas is over de zorgplicht voor veteranen in ’s-Hertogenbosch minder bekend.’

 

5 tot 10 procent van de veteranen heeft na elke missie bijzondere begeleiding nodig heeft, vanwege dienst gerelateerde fysieke of psychische aandoening. Wat vaak grote invloed heeft op het leven van een veteraan. Bekendheid van de zorgbehoefte van deze groep bij onze gemeentelijke ondersteuning is belangrijk. Veteranen moeten met hun specifieke hulpvragen de juiste zorg kunnen krijgen bij bijvoorbeeld Koo, Eerste hulp bij Geldzaken en de WMO-teams.

 

Freek van Haren vraagt aan het college of zij de aanbevelingen van de veteranenombudsman ter harte wil nemen en het onderwerp ‘veteranenzorg’ onderdeel wil maken van onze Bossche zorg. Alle vragen zijn in de bijlage te vinden.