Transitievisie warmte 2.0

De gemeente ’s-Hertogenbosch is goed op weg met de warmtetransitie met de nieuwe Transitievisie warmte 2.0. In dit voorstel vertalen we nieuw rijksbeleid naar concrete stimulering van energiebesparing, worden extra stappen om van het aardgas af te gaan gezet en versterkt de gemeente actieve buurtinitiatieven in de verduurzaming van hun woning of bedrijf.

De transitie vraagt om stevige investeringen. Er zijn voor de doelgroep energiearmoede verschillende landelijke regelingen om hen financieel in de transitie te ondersteunen. Maar ook woningeigenaren zonder enige kennis van verduurzaming hebben hulp nodig. De gemeente ’s-Hertogenbosch doet dit via het energieloket ‘’Brabant woont slim’’. De Bossche VVD is van mening dat voorkomen moet worden dat onnodig veel inwoners afhaken bij verduurzaming van hun eigen woning. Het regionale energieloket voor advies blijkt in de praktijk voor veel mensen te ingewikkeld met complexe aanvraagprocedures. Het advies zelf schort daarnaast veelal aan maatwerk. Dit advies moet voor eigenaren passend en bruikbaar voor de eigen woning zijn.

De Bossche VVD ziet graag dat ziet graag dat in de advisering door ‘’Brabant woont slim’’ meer maatwerk wordt toegepast. Inwoners die hun woning willen verduurzamen moeten hierin zo concreet mogelijk worden geholpen. Gebruik hierbij ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers, zoals de energiecoaches in de gemeente Meijerijstad. Fractievoorzitter Hanneke Welten heeft hiervoor een motie ingediend.