Aanpakken overlast en onveiligheid rondom daklozenopvang

Rondom daklozen- en verslaafdenopvang moet de omliggende buurt veilig en leefbaar zijn. Als een groep buurtbewoners, zoals nu rondom de Oranje-Nassaulaan hun zorg over toenemende overlast en onveiligheid uiten bij de gemeente en MO Den Bosch moeten zij urgentie voelen en met maatregelen komen. Opvanglocatie zijn nodig in onze stad, maar dat volgens de Bossche VVD altijd gepaard gaan met veiligheidsafspraken en het snel aanpakken van overlast.

Raadslid Freek van Haren vraagt het college daarom om snel met concrete maatregelen te komen samen met de opvang en de buurtbewoners.