Zorgvuldigheid voorop bij invoering Bossche Pas

De laatste jaren vinden steeds meer Bosschenaren het lastig om volledig deel te nemen in onze gemeente. Niet alleen mensen met een laag inkomen, maar ook werkende inwoners ervaren moeilijkheden om voldoende ruimte te vinden voor sport, cultuur en evenementen. De gemeente heeft een ambitieus plan voorgesteld om alle inwoners te laten meedoen in ’s-Hertogenbosch: de Bossche Pas. Deze pas is bedoeld voor alle inwoners en bezoekers, maar zal gratis zijn voor mensen met een laag inkomen. Met deze pas wil de gemeente bestaande sociale regelingen bundelen en aanvullen met diverse acties, aanbiedingen en kortingen, zodat deze voor iedereen aantrekkelijk wordt.

De VVD ziet potentie in de Bossche Pas. Zelfredzaamheid en eigen regie over uitgaven, zelfs als het gaat om sociale regelingen, zijn belangrijk. Dit initiatief verminderd bureaucratie en gaat het niet-gebruik van bestaande regelingen tegen. Een duidelijke toelating en overzicht van alle mogelijkheden zonder herhaaldelijk aanmelden bij verschillende loketten zijn positieve punten. Ook biedt het kansen voor ondernemers om bij te dragen aan 's-Hertogenbosch op sociaal gebied, passend binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Bossche Pas is een ambitieus en complex plan. Om dit succesvol te laten zijn, moet de pas gebruiksvriendelijk, veilig en technisch goed werken vanaf het begin. Alleen een goed werkende pas met een breed scala aan sportclubs, culturele instellingen en ondernemers kan deze ambitie waarmaken. VVD-raadslid Freek van Haren benadrukt daarom het belang van zorgvuldigheid. Ondanks goede bedoelingen moet de gemeente scherp zijn op een correcte implementatie en uitvoering om een moeizaam en kostbaar project te voorkomen. Samen met andere raadsfracties roept de Bossche VVD in een motie het college op om de ambitie waar te maken, maar indien nodig ook voldoende tijd te nemen voor een gebruiksvriendelijke en veilige Bossche Pas.