Ruimte voor bedrijven en ondernemers

Voor de Bossche VVD is ruimte voor ondernemers en bedrijven een van de speerpunten. We willen dat Bossche bedrijven de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen c.q. verder te groeien binnen onze gemeentegrenzen. Dat komt onze lokale economie en werkgelegenheid ten goede. Als fractie en wethouder werken we hier aan vanuit onze eigen rol aan.

Daarom zijn we blij met het nieuwe bedrijventerrein aan de Groote Vliet, naast de bestaande Gamma in Rosmalen. Op verzoek van de Bossche VVD krijgen bestaande bedrijven uit ’s-Hertogenbosch voorrang bij de uitgifte van deze nieuwe (bouw)kavels. Zo krijgen ondernemers de kans om te groeien binnen onze eigen gemeente.

Ook willen wij graag dat nieuwe, bij voorkeur (data) ICT-bedrijven, zich vestigen in onze stad. Het voornemen van chipproducent Nexperia om te verhuizen van Nijmegen naar Den Bosch is een schitterende kans. Zij voeren al de eerste oriënterende gesprekken met onze wethouder Ralph Geers en de gemeente ’s-Hertogenbosch. De Bossche VVD juicht de komst van een groot ICT-bedrijf als deze van harte toe, dit geeft een boost aan zowel de werkgelegenheid in de stad als de ontwikkeling van het Innovatiekwartier.

Daarom vraagt VVD-raadslid Eddie Altenburg-Colin aan het College, om zich voor de volle 100% in te zetten om Nexperia naar Den Bosch te halen. Het is van belang dat we als stad hen een goede locatie aanbieden. Nexperia geeft aan dat goede infrastructurele verbindingen en bereikbaarheid meespelen in hun afwegingen om naar ’s-Hertogenbosch te verhuizen. Dit bewijst nogmaals het grote belang dat we goede wegen en spoorverbindingen hebben in onze gemeente. We dienen ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid op orde is en ook in orde blijft! De Bossche VVD vraagt daarom om druk uit te blijven oefenen op Den Haag en Brussel voor een goede (internationale) spoorverbinding en om de investeringen in de doorstroming van de A2 tussen de knooppunten Empel en Deil te bespoedigen.

We zullen ook kritisch moeten kijken naar de reeds bestaande bedrijventerreinen. Kunnen we deze niet slimmer inrichten? Misschien wel meer in de hoogte bouwen om zo meer ruimte te bieden aan groeiende, toekomstige en innovatieve ondernemers. Tevens zullen zij nog een slag moeten maken in verduurzaming, zoals meer groen tegen hittestress bijvoorbeeld. Genoeg ambities voor 2024 en verder, wordt vervolgd!