Bossche VVD zet in op verkeersveiligheid

De afgelopen twee maanden heeft de commissie Omgeving in de gemeenteraad gesproken over verkeersveiligheid in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit is een thema dat hoog op de agenda staat bij onze inwoners, getuige de vele insprekers in onze gemeenteraad en de uitslagen van onze wijkmonitoren. Ter voorbereiding op dit debat hebben we als commissie enkele presentaties gekregen van experts uit het veld, van buiten de gemeente, om beter geïnformeerd het debat te kunnen voeren. Namens de Bossche VVD mocht ik het woord voeren. Wij hadden enkele aandachtspunten aangestipt.

De eerste was handhaving, omdat dit een van de meest effectieve middelen is om verkeersslachtoffers te voorkomen en het meest effectieve middel om verkeersdoden te voorkomen. De uitdaging hier is dat we als gemeente niet zelf gaan over snelheidscontroles en de daarmee gepaard gaande handhaving. Dit zijn de politie en het OM. Daarom verzoeken we het college meer snelheidscamera’s aan te vragen bij het OM.

Een ander aandachtspunt voor ons was dienstverlening. De uitgangspunten voor een dienstbare gemeenten hebben we uitgebreid opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Bij verkeersveiligheid horen we te vaak dat bewoners zich niet gehoord voelen door de gemeente en dat er weinig tot niets met hun klachten gedaan wordt. Soms wordt er niet eens gereageerd. Daarom willen we de gemeente opdragen te regelen dat er op elke klacht een nette, inhoudelijke reactie komt.