Goed parkeren in en om de stad

Op veel plekken in de stad is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Door te kijken naar een juiste balans tussen woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op het werk te komen. Ook bijvoorbeeld mantelzorgers hebben de auto nodig.

  • Bij nieuwbouw streven we naar parkeren op eigen terrein, waarbij we leegstaande parkeerterreinen bij hoogbouw of bedrijven open willen stellen om de parkeerdruk in de omgeving te verlichten.
  • In het vinden een balans tussen woongenot en het bezoek aan de binnenstad zullen verschillende mogelijkheden naast elkaar moeten bestaan. Parkeren voor bezoekers en parkeren voor bewoners benaderen we als twee aparte vragen. Voor bezoekers van bijvoorbeeld winkels, horeca, Huis073, musea, theater blijven we de mogelijkheid bieden om in de binnenstad te parkeren. De parkeergarages Wolvenhoek, Arena en St. Josephstraat als de binnenste ring voor bezoekers. Garage Sint-Jan en een nieuw te bouwen garage ten noorden van de binnenstad, zoals opgenomen in de plannen voor het Gasthuiskwartier, vormen de middelring. De transferia in iedere windrichting tenslotte zijn de goedkoopste buitenring. Met deze benadering blijft de stad bereikbaar en aantrekkelijk voor iedere portemonnee. Voor bewoners behouden we de parkeermogelijkheden in de parkeergarages en behouden we het parkeren op straat.
  • We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Door slimme afspraken te maken kunnen we de parkeergarages en parkeerterreinen gebruiken voor het bereiken van voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers.
  • De opbrengsten van parkeervergunningen en parkeerkosten worden gebruikt voor een goede bereikbaarheid van de stad, inclusief onderhoud van bestaande parkeerplaatsen. Niet om andere kostenposten te dekken.
  • De binnenstad blijft ook toegankelijk voor autoverkeer. We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. Denk bijvoorbeeld aan laden en lossen of het transferiabeleid. We zoeken een definitieve plek voor het transferium bij de Vliert, waarbij andere bestemmingen op de huidige locatie onderzocht worden.