Dorpen met een eigen karakter

Naast de stad beslaat de gemeente ook de dorpen Rosmalen, Empel, Engelen, Nuland en Vinkel en kleine kernen als Bokhoven, Kruisstraat en Gewande. Samen wonen er meer dan vijftigduizend inwoners in deze dorpen en kernen, bijna een derde van de gehele gemeente. Deze dorpen hebben ieder een eigen historie en daarbij behorende cultuur. De Bossche VVD vindt het van groot belang dat de dorpen de aandacht en ontwikkeling krijgen die zij verdienen.

  • Dorpen hebben een eigen karakter, extra woningbouw is nodig om de voorzieningen in een dorp beschikbaar te houden en jongeren ook de kans op een woning in hun eigen dorp te geven. De woningbouw moet wel bij het karakter van het dorp passen, dus we willen geen hoge flats die niet aansluiten bij bestaande bouw. Te dichte bebouwing mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en kwaliteit in de wijken en kernen.
  • Het is van groot belang dat de basisvoorzieningen, zoals winkels, een huisarts, horeca en een basisschool in de dorpen behouden blijven. Zo blijft het eigen gezicht behouden. De kleine kernen zijn te klein voor sommige voorzieningen, daarom zorgen we voor een goede bereikbaarheid van die voorzieningen in de omgeving.
  • Een goede aansluiting met het openbaar vervoer richting ‘s-Hertogenbosch is cruciaal. Dit is vaak nog onder de maat, zeker ‘s avonds en in het weekend, of als men vanuit de dorpen een andere bestemming dan het centraal station heeft. Samen met de provincie werkt de Bossche VVD aan goede bereikbaarheid.
  • Uit de wijkmonitor komt steevast het beeld naar voren dat de dorpen gemiddeld beter scoren dan de rest van de gemeente. De gemeente ’s-Hertogenbosch kan als geheel veel leren door te kijken wat werkt in de dorpen en dat dan te gebruiken in de stad.
  • Bewonersraden worden geholpen om samen met bewoners invulling te geven aan de wijkvisies die in de Omgevingswet voorgeschreven worden.