Ondernemers de ruimte geven

’s-Hertogenbosch is een echte MKB-gemeente. Veel middelgrote bedrijven waar ondernemers naast het zorgen voor werkgelegenheid ook bijdragen aan de samenleving. Deze ondernemers moeten we koesteren en er voor zorgen dat ondernemers zich hier willen vestigen, hier willen blijven en door kunnen groeien. We staan voor een economie die innovatief en duurzaam is, die aansprekend en verrassend is en waar we ruimte geven voor experimenten en voor maatschappelijk betrokken ondernemers.

  • We willen uitbouw van de JADS, de data-universiteit, door de binding met zowel de stad, de regio als het regionale bedrijfsleven te versterken. Ons MKB kan veel profijt hebben van de slimme data-oplossingen die bij JADS ontwikkeld worden.
  • De gemeente zorgt voor bedrijfsverzamelgebouwen en ‘hubs’ voor startende, innovatieve bedrijven. Zoals voor ICT en Big Data in het Grasso-Complex.
  • De gemeente zorgt tevens voor genoeg ruimte voor snelgroeiende, unieke start ups, de zogenaamde scale ups op het gebied van data en agrifood. Zodat we ons oprecht de Big Data hoofdstad én AgriFood Capital van Nederland kunnen blijven noemen!
  • We nemen bedrijventerrein Heesch-West snel in gebruik zodat we ruimte hebben om nieuwe bedrijven te huisvesten. Hierbij hebben we oog voor het beperken van de overlast voor omwonenden en zorgen we voor een goede ontsluiting voor het verkeer, zodat Nuland en Vinkel worden ontlast.
  • We geven (creatieve) ondernemers de ruimte, zo stimuleert de gemeente ondernemers het beste. Daarom willen wij minder regels en ondersteunen we onze ondernemers door gemeentelijke kennis en het netwerk ter beschikking te stellen.
  • Jaarlijks komen velen duizenden bezoekers naar onze historische binnenstad en ons buitengebied. We investeren in een verrassend aanbod met hoge kwaliteit en werken daarin actief samen met onze partners in de recreatieve en toeristische sector. We willen meer inzetten op arrangementen voor meerdaags bezoek, het aanbod in activiteiten en mogelijkheden om te overnachten moeten we daar op inrichten.
  • We willen dat bezoekers vaker terugkomen, door ze te verrassen met steeds iets nieuws. Daarom maken we concepten als de Bossche Zomer en Bossche Winter mogelijk en ontwikkelen dat door. De manier waarop met de Bossche Zomer en Winter snel besluiten genomen werden en er veel meer mogelijk bleek dan eerder gedacht voeren we breder in.
  • Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.
  • Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt de overlast. Dit geldt ook voor andere sectoren, zoals seizoen toerisme en de maakindustrie. Wel is het zaak om hier strikt toezicht op te organiseren om uitbuiting te voorkomen.