Cultuur voor alle leeftijden

Cultuur doet er toe, het zet mensen aan het denken, weet te inspireren of bezorgt mensen gewoon een leuke avond. Muziek en podiumkunsten zijn de speerpunten voor cultuur, daarin onderscheiden wij ons landelijk. Ons cultuurbeleid moet gericht zijn op ondernemerschap, maatschappelijke meerwaarde en kwaliteit.

Cultuureducatie op scholen draagt bij aan culturele vorming en we willen jongeren ook enthousiast maken voor het maken van muziek, bijvoorbeeld bij fanfares of een van de carnavalsclubkes.

  • Voor de VVD is het belangrijk dat het ondernemerschap in de cultuursector wordt gestimuleerd en overbodige regels worden geschrapt. Culturele organisaties maken bij een subsidieaanvraag inzichtelijk hoe ze eigen inkomsten binnenhalen.
  • Er komt bij de gemeente één loket waar je als culturele ondernemer alles in één keer kunt regelen.
  • We willen onze belangrijke culturele parels (Oeteldonk, IVC, Theaterfestival Boulevard, Jazz in Duketown) behouden, maar ook nadrukkelijk ruimte maken om het bestaande aanbod te verrijken en de toegankelijkheid te waarborgen. Belangrijk daarvoor is dat we de subsidies niet allemaal in het begin van het jaar verdelen, ook als er in de loop van het jaar een goed idee komt moet die op steun kunnen rekenen. Wij willen een evenwichtig subsidiebeleid met aandacht en ondersteuning voor zowel grote als kleine evenementen.
  • We vinden het belangrijk om niet-gesubsidieerde cultuur op dezelfde manier te promoten als gesubsidieerde cultuur.
  • We zetten in op een nieuwe werkwijze in de cultuursector, waarin maatschappelijke meerwaarde centraal staat. We kijken niet alleen naar de voorstelling zelf, maar ook naar hoe dit bij draagt aan mensen met elkaar verbinden, jongeren betrekken bij cultuur en andere vormen van maatschappelijke ontwikkeling.
  • Wij omarmen de LHBTI+ gemeenschap in de gemeente en ondersteunen initiatieven waar zij elkaar kunnen ontmoeten.
  • We stimuleren samenwerking tussen culturele initiatieven en organisaties, waarbij stadsbreed programmeren het uitgangspunt is. Daarin is niet de locatie, maar het programma leidend. In tijden van corona en met de sluiting van het theater hebben we gezien dat dit mogelijk is en tot verrassende resultaten kan leiden.
  • We willen het imago van ’s-Hertogenbosch als muziekstad en stad van de podiumkunsten versterken door onder andere harmonieën en fanfares goed te huisvesten en ruimte te geven aan theatergezelschappen.