Iedereen aan het werk

Werk is de beste sociale voorziening. Het zorgt voor inkomen, geeft mensen een doel en maakt ze onderdeel van de samenleving. In het onderwijs, de zorg en horeca is er een groot tekort aan personeel. Vakspecialisten als loodgieters, de elektrotechniek, maar ook hoveniers zijn ook moeilijk te vinden. Tegelijkertijd staan er nog teveel mensen met een uitkering langs de kant die kunnen en vaak ook willen werken. Die mensen willen we steviger begeleiden naar werk.

  • We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken, bijvoorbeeld naar Weener XL.
  • Onderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding. Daarnaast stimuleren we het leven lang leren, zodat mensen door kunnen groeien. Maar ook voor mensen in banen die binnen een aantal jaar vanwege automatisering en andere ontwikkelingen dreigen te verdwijnen.
  • Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Als iemand enige tijd in de uitkering zit verwachten we vanuit de gedachte van wederkerigheid een tegenprestatie voor de uitkering. Dat kan een relevante opleiding zijn, maar ook vrijwilligerswerk of andere werkzaamheden die zorgen dat iemand blijft meedoen aan de samenleving.
  • Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op vooruit gaat. Mocht dat niet het geval zijn, dan bekijken we hoe we dat gat via sociale regelingen of voorzieningen kunnen dichten.
  • Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering en integratie.
  • De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, en niet geautomatiseerd worden via een computer.
  • Schulden hinderen mensen in het deelnemen aan de samenleving. Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan.