Meedoen met integratie

We willen dat iedereen in onze samenleving meedoet. Dat wil zeggen dat je actief bent in de maatschappij, dat je onze taal spreekt, werkt en leeft volgens de normen en waarden die wij als samenleving met elkaar bepaald hebben. Wie niet meedoet, wordt daar op aangesproken.

  • We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. De Bossche VVD ondersteunt organisaties die zich inzetten voor integratie.
  • De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. We stimuleren in dat kader het doen van vrijwilligerswerk. Wanneer iemand niet voldoende Nederland spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering.
  • Jonge kinderen van ouders die inburgeren stimuleren we om naar een peuterspeelzaal gaan om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen.
  • Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst.
  • Voor haatpredikers is er in ’s-Hertogenbosch geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams kunnen haatzaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren.
  • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen opvang.