Erfgoed om te koesteren

We koesteren cultureel erfgoed, zoals de vestingwerken, het historische stadscentrum en de cultuurhistorie in het buitengebied met de Linie 1629.

  • Cultuur en cultuurhistorie dragen daarnaast ook flink bij aan onze economie. Daarom willen we in 2029 groots uitpakken met de herdenking van het beleg van 1629. Door middel van tentoonstellingen, re-enactment (het naspelen van de slag) en andere activiteiten maken we een gemeentebreed evenement vanuit de ervaringen van het Jeroen Boschjaar.
  • De Bossche VVD heeft aandacht voor de gebouwde kwaliteiten die aanwezig zijn in de gemeente en die nog onvoldoende wordt beschermd tegen mogelijke afbreuk. De Bossche VVD zou graag zien dat we een uitgebreide inventarisatie doen van mogelijk nieuwe gemeentelijke monumenten.