Criminaliteit hard aanpakken

Mensen worden niet geboren als crimineel. Een slechte omgeving of opvoeding dragen hier aan bij. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving. Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.

© ANP

  • Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit. Dit betekent ook dat scholen daarom een veilige plaats dient te zijn. Zaken als drugs, loverboys en wapens horen daar niet thuis. Dergelijke overtredingen dienen hard aangepakt te worden. Nauwe contacten tussen scholen, jeugdwerk, de gemeente en de politie moeten worden gestimuleerd.
  • Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.
  • Door zichtbare wijkagenten die surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat en in wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd met een ‘very irritating police’ aanpak. Daarbij zetten we in op de patseraanpak, waarbij jonge criminelen worden gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.
  • Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Indien nodig gebruiken zij stroomstootwapens, wapenstok en/of pepperspray. Ook willen we dat ze gebruik kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun veiligheid en die van onze inwoners en hulpdiensten in de stad te vergroten. Bij geweld tegen hulpverleners treden we hard op.
  • De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om ‘s-Hertogenbosch veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het toepassen van preventief fouilleren, cameratoezicht en het sluiten van overlast gevende panden in woonwijken.