Data en digitalisering

Data en digitalisering zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Een nieuwe industriële revolutie welke veel kansen, maar ook risico’s met zich meebrengt. ’s-Hertogenbosch heeft de ambitie uitgesproken om ‘toonaangevende datastad van Nederland’ te zijn. De komst van JADS is hiervan een prominent onderdeel, maar ook de ontwikkeling van het Innovatiedistrict, initiatieven zoals Data Delta en de Den Bosch Dataweek spelen hierbij een belangrijke rol. De Bossche VVD steunt deze ontwikkeling van harte. Data en digitalisering is een middel om onderwijs, bedrijven en maatschappelijke initiatieven aan elkaar te verbinden, maar vooral een middel om bij te dragen aan het geluk van inwoners en bedrijven in de stad.

We geloven dat je alleen toonaangevende datastad kunt worden, als je de daad bij het woord voegt en concrete middelen biedt om initiatieven te ondersteunen. Niet alleen met financiële middelen, maar ook door gericht expertise in te zetten om initiatieven door de moeilijke eerste fase te helpen. Daarmee krijgen bedrijven een plaats in het ecosysteem van de stad. De gemeente moet het goede voorbeeld geven om als proeftuin te experimenteren met verbeteringen. Natuurlijk geldt hierbij dat veiligheid, privacy en andere belangrijke randvoorwaarden ingevuld moeten worden. We vinden het van belang dat de voordelen en effecten van data en digitalisering van ons allemaal worden. Dat ze niet alleen voor bedrijven of studenten zijn, maar dat ze zichtbaar en tastbaar zijn voor alle inwoners van de stad.

 • De Bossche VVD steunt de ambities en activiteiten om ‘s-Hertogenbosch blijvend op de kaart te zetten als toonaangevende datastad. Dit is een traject van de lange adem waarvoor de komende 10-20 jaar structureel middelen moeten worden begroot. Uitgaven dus waar ook iets van verwacht mag worden (zowel op korte als op langere termijn).
 • Door het toenemende gebruik van data is de bouw van een data center in ’s-Hertogenbosch bijna niet tegen te houden. We willen dan wel dat dit zo duurzaam mogelijk gebeurt, door bijvoorbeeld de (rest)warmte hiervan te hergebruiken voor het verwarmen van woningen.
 • Belangrijk hierbij is dat voor iedereen duidelijk is welke rol data speelt in keuzes. Welke data worden gebruikt, waarom en op welke manier?

Met data en digitalisering kunnen we de gemeente meer laten werken voor mensen:

 • …bij toegang tot de drukke (binnen)stad, om het bezoek aan de stad te spreiden en daarmee een bezoek aan de Bossche (binnen)stad zo veilig en aangenaam mogelijk te maken;
 • …bij binnenstedelijke waterwerken waar data bijdragen aan het houden van droge voeten. Waterwerken die tegelijkertijd zorgen voor vochtige grond voor bomen en planten;
 • … in verzorgingstehuizen, waar data helpen om inwoners een zo aangenaam mogelijke oude dag te geven;
 • …bij afvalinzameling waar data helpen afvalstromen en ophaalmomenten te optimaliseren om de jaarlijkse woonlasten laag te houden;
 • …bij het stadskantoor hoe data helpen wachtrijen te minimaliseren;
 • …bij sportclubs hoe data helpen om prestaties en plezier van leden te verhogen;
 • …in het verkeer waar data helpen om (verwachte) verkeersstromen beter op elkaar aan te sluiten;
 • …voor zorgbehoevende mensen waar digitalisering de huisarts dicht bij brengt en de mogelijkheid biedt om toch vanuit huis elkaar te kunnen ontmoeten bij activiteiten.