Een bruisende stad die bezoekers van buiten aantrekt

Onze binnenstad staat nationaal en, sinds het Jeroen Boschjaar internationaal, goed bekend. Van de restaurants tot aan het varen op de Binnendieze. Van de Sint Jan tot de leuke winkelstraatjes met verrassende winkels, de bezoeker weet onze binnenstad goed te vinden. Om ook in de toekomst de economische motor te blijven moeten we continu investeren in de binnenstad. We willen kwaliteit blijven bieden en de bezoeker blijven verrassen. Als stip op de horizon werken we naar 2029 toe. Het jaar waarin we het beleg van 1629 herdenken. Door arrangementen, tentoonstellingen en andere activiteiten te organiseren maken we er een groot spektakel van, waardoor bezoekers massaal naar onze stad komen. De komende jaren werken we daar naar toe door de binnenstad te versterken.

 • We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige winkelstraat vol met lokale ondernemers. De Bossche VVD pleit er daarom voor om één winkelstraat met nieuwe en unieke winkelconcepten te maken. Daar kan geen grote webshop tegenop!
 • Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Overlastgevende coffeeshops, zoals in de Hinthamerstraat, dienen daarom uiteindelijk te worden verplaatst en (verkeers)hufters keihard te worden aangepakt.
 • De Bossche VVD geeft ruimte aan bijvoorbeeld de binnenstadsmanager en de organisatie Den Bosch Partners om samen activiteiten op te zetten om onze binnenstad te laten floreren.
 • De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen. Dit dient wel op basis van gelijke monniken gelijke kappen te gebeuren.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie, daarom zet ’s-Hertogenbosch in om 25% meer bezoekers in 2030. De Bossche VVD wil inzetten op duurzaam toerisme met aandacht voor spreiding hiervan over verschillende dagen en over de hele stad om ook de leefbaarheid voor bewoners te behouden.
 • Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur, tenzij er te weinig ruimte voor vrije recreatie overblijft.
 • De Bossche VVD wil uiterlijk in 2029 een nieuwe internationale architectonische trekker op de Tramkade. Een circulair en groen gebouw dat een verhaal toevoegt aan onze brede binnenstad.
 • De Bossche VVD wil dat de stad goed bereikbaar blijft via de weg, het spoor én het water. Het aantal bezoekersparkeerplaatsen in de stad moet daarom minimaal op het huidige peil te blijven en we streven naar meer internationale treinen die in ’s-Hertogenbosch stoppen. De Bossche VVD wil daarom dat er onderzoek komt om de route du soleil per spoor nieuw leven in te blazen (’s-Hertogenbosch – Luxemburg – Lyon – Nice – Genua).
 • We willen tevens een ondergrondse fietsenstalling maken bij de Markt, zodat de fietsen van de straat verdwijnen en er meer plek ontstaat in de openbare ruimte. Fietsen door het winkelgebied tijdens winkeluren moet worden verboden, om meer ruimte te geven aan de voetganger.
 • De Parade verdient naast bomen in het carré ook een sfeerverhogende flexibele inrichting die recht doet aan de identiteit van het plein.
 • De Bossche VVD wil de toeristenbelasting zo laag mogelijk houden. Wel moet deze ook door (air) B&B’s te worden afgedragen. Met de inkomsten verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme.
 • Zolang het Airbnb platform niet meewerkt aan het innen van de toeristenbelasting worden airbnb’s in de Bossche binnenstad verboden.