Waardig oud worden met zorg dicht bij huis

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg voor onze naasten of onszelf te maken. Daarom moet de zorg voor alle Bosschenaren vindbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn. Door hulp en ondersteuning slim en dicht bij huis te organiseren zorgen we ervoor dat iedereen in de eigen buurt of dorp oud kan worden. Ouder worden staat niet gelijk aan een zorgvraag, maar vaak om aandacht voor de wensen van senioren bij bewegen, recreatie, ontmoeting en ondersteuning

  • Inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk thuis in de eigen wijk of dorp wonen. Initiatieven in de wijk, zoals buurtcorporaties en zorggemeenschappen verdienen daarom onze steun. Verder zet de Bossche VVD in op levensloopbestendige woningen en projecten in vergrijzende wijken om bewoners en zorg te verbinden.
  • Professionele zorg in de wijk is belangrijk, zeker in de wijken met grote gezondheidsverschillen. Daarom geven wij ruim baan aan projecten als ‘Fijn leven in Bossche regio’ en de benadering van dementie. We stimuleren we meer praktijkondersteuners bij huisartsen, bij de GGZ en in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij vangen de instroom naar zwaardere zorg af als er andere mogelijkheden zijn.
  • Zorg en hulp moet toegankelijk en zelf te regelen zijn. Makkelijk digitaal een aanvraag doen is belangrijk, maar een fysiek gesprek op de wijkpleinen, bij een ouderenadviseur of met de onafhankelijke cliëntondersteuning moet altijd mogelijk blijven.
  • De Bossche zorg moet betaalbaar blijven. We kijken kritisch of de gevraagde hulp passend is en vragen wij waar mogelijk een eigen bijdrage.
  • Fraude in de zorg pakken we stevig aan door goed toezicht, het weren van malafide aanbieders en samenwerking met andere gemeenten en zorgverzekeraars. Bij ontdekte fraude moet de gemeente altijd aangifte doen om fraudeurs te doen vervolgen.
  • We schrappen overbodige regels die voor stroperigheid zorgen en we stellen de problematiek van de persoon centraal, in plaats van de beschrijving van de post waar het budget vandaan komt.
  • We stimuleren innovaties in de zorg, ook via E-health en andere moderne technieken.
  • Wij zetten de komende jaren in op kleinschalige opvang in wijken verspreid over de gemeente voor Bosschenaren die even een beschermende omgeving nodig hebben.