Samenleven met oog voor elkaar

Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen is de inzet van de gemeente op preventie van zorg door bewegen, ontmoeting en voeding. Een gezonde levensstijl is daarbij van groot belang. We moeten alleen niet vergeten dat het grootste deel van zorg verleent wordt door mantelzorgers en vrijwilligers die met liefde zorgen voor hun naasten. Hen ondersteunen, waarderen en ontzorgen heeft onze hoogste prioriteit binnen de zorg.

  • Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor ’s-Hertogenbosch en een onmisbare pijler in de zorg. Met goede informatievoorziening en beschikbare ondersteuning zoals vervanging bij afwezigheid van vrijwilligers en wijkverpleging (respijtzorg in de wijk) ondersteunen we hen. Daarbij waarderen we mantelzorgers met persoonlijke en passende aandacht voor het werk dat zij verrichten. Ook moet de gemeente aandacht hebben bijzondere groepen als jongeren en werkende mantelzorgers.
  • In het welzijnswerk moet de focus op individuele ondersteuning in de buurt en in de rol als expertisecentrum rondom mantelzorgers, dementie, ouderen en vrijwilligers komen te liggen. Initiatieven uit de eigen buurt zijn beter in staat hun omgeving leefbaar te houden. Dat vraagt wel om gelijkwaardige samenwerking tussen professionele organisaties en kleine wijkinitiatieven.
  • Eenzaamheid raakt jong en oud. Met zorgverleners, het onderwijs en verenigingen signaleren wij eenzaamheid en verzachten we de omstandigheden met een passend aanbod. Dit is een speerpunt voor gebruik van buurtaccommodaties.
  • Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze samenleving, maar het bestand vergrijst langzaam. Bosschenaren die zich maatschappelijk willen inzetten moeten terechtkomen op een plek die bij ze past. Om een grotere aanwas van jonge vrijwilligers te krijgen investeren wij in een moderne vrijwilligerscentrale met persoonlijke aandacht en passende waardering.
  • Voor Bosschenaren met een handicap of beperking maken we ruimte in onze stad. Alle publieke gebouwen moeten roltoegankelijk zijn en we werken samen met ondernemers en instellingen om de toegankelijkheid in heel ‘s-Hertogenbosch te verbeteren. De binnenstad, parken en andere gebieden maken we toegankelijk met voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen en openbare toiletten.
  • Als iemand een hartstilstand krijgt willen we dat er snel hulp beschikbaar is. Daarom zorgen we voor een dekkend netwerk aan AED’s in de openbare ruimte en trainen we zo veel mogelijk mensen in het gebruik hiervan. Daarmee redden we levens.