Onderwijs als goede start

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren een goede start en geeft ze de kennis en vaardigheden om het meeste uit zijn/haar talenten te halen en te excelleren. Het onderwijs is meer dan alleen kennisoverdracht, maar ook een plek waar je je sociaal ontwikkelt, waar je je karakter opbouwt en waar je leert leven als verantwoordelijk burger. Daarom is goed onderwijs belangrijk voor de toekomst van ’s-Hertogenbosch en willen we voorkomen dat er leerachterstanden ontstaan of mensen thuis zitten zonder onderwijs of startkwalificatie.

  • De gemeente helpt het Bossche basis- en middelbaar onderwijs met goede huisvesting, waaronder goede ventilatie. We willen basisscholen en kindcentra dicht bij plekken waar veel gezinnen met jonge kinderen wonen. Middelbare scholen moeten goed verspreid zijn over de gemeente en krijgen de ruimte om te groeien en te excelleren.
  • In 's-Hertogenbosch weten het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar al goed te vinden, maar hier kan nog veel meer uitgehaald worden. Zo leren scholieren het werk van de toekomst kennen, ontstaan passende stageplaatsen en worden studenten na hun studie geprikkeld om in 's-Hertogenbosch te blijven.
  • Een school is zoveel meer dan enkel een locatie voor onderwijs. Het is ook de plaats waar kinderen zich sociaal en motorisch ontwikkelen, burgerschap bij gebracht wordt en ouders in een buurt samenkomen. De gemeente moet oog hebben voor de sociale ontmoetingsfunctie van scholen als accommodatie.
  • Taalachterstanden en laaggeletterdheid zijn flinke beperkingen voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. In een sterke samenleving is het belangrijk dat iedereen goed Nederlands kan lezen en schrijven. Met lesprogramma's, gerichte financiering en taalhuizen maken wij een verschil in ’s-Hertogenbosch.