Sporten en bewegen voor iedereen

Sporten en bewegen zijn fysiek en sociaal gezond voor iedereen. Bewegen in de openbare ruimte, op scholen of bij een sportvereniging moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. Een gezonder en sociaal sterker 's-Hertogenbosch begint met voldoende beweging. We willen een grotere groep jongeren laten sporten, ook in de leeftijdscategorie waar jongeren nu vanwege studie of werk stoppen met sporten.

  • Wij stimuleren bewegen in de openbare ruimte voor jong en oud door meer plekken in te richten komen om dat te doen, zoals bij nieuwbouw als in bestaande dorpen en wijken. Voorbeelden zijn speelplaatsen, beweegtuinen, trapveldjes, wandelommetjes in de buurt, calisthenicsparken (fitness in de openbare ruimte), skatebanen en jeu-de-boules banen.
  • Vitale sportverenigingen dragen bij aan sport en beweging, maar hebben daarnaast een enorme maatschappelijke en sociale functie voor hun leden en omwonenden. Dat moet erkend en gewaardeerd worden door de gemeente door ontschotting van sport en sociale budgetten. Zo laten we verenigingen een grotere maatschappelijke rol rondom signalering jeugdproblemen, preventie van zorg (bijvoorbeeld de rookvrije samenleving), veiligheid en ontmoeting pakken.
  • In het onderwijs stimuleren wij sport door financiering voor vakleerkrachten LO/Gym beschikbaar te stellen. Ook organiseren wij samen met sportverenigingen en sportbuurtwerkers naschoolse beweegactiviteiten.
  • Onze buitensportverenigingen trekken veel (jeugd)leden en zijn goed verspreid over de wijken en dorpen. De Bossche VVD blijft hierin investeren met goed onderhouden velden en kleedkamers. Voor groeiende sporten zoals padel realiseren we nieuwe accommodaties.
  • Met het Sportiom, Kwekkelstijn, Maaspoort Sport & Events en de gemeentelijke sporthallen en sportzalen kent de gemeente een mooi binnensportaanbod voor verenigingen en scholen. Dit moeten we in stand houden.
  • Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Om de toegankelijkheid en inclusiviteit te borgen investeert de Bossche VVD in faciliteiten voor mensen met een beperking en een evenwichtige verdeling van de sporten over de wijken en dorpen.
  • Financiën mogen geen belemmering voor sport zijn. Daarom investeren wij in het Jeugdsportfonds en richten we een ondersteuningsfonds op om ook volwassenen en senioren financieel te ondersteunen met sporten in clubverband.
  • ’s-Hertogenbosch is een topsportstad dankzij het FlikFlak, HC 's-Hertogenbosch, FC Den Bosch, Basketball club Heroes Den Bosch en the Dukes rugby. Topsport is een inspiratie voor onze inwoners, wij ondersteunen dat via een talentschool voor nieuw sporttalent en dankzij samenwerking met amateurverenigingen en het onderwijs.
  • Sportevenementen zetten ‘s-Hertogenbosch op de kaart en helpen mensen om in beweging te komen. Daarom blijven wij aansprekende (internationale) sportevenementen aantrekken en geven die ruimte in onze stad, zoals we dat bij het handboogschieten gedaan hebben.