Onze krachten bundelen voor slimme oplossingen

’s-Hertogenbosch maken we samen. In onze gemeente dragen veel buurtbewoners hun steentje bij aan hun eigen wijk of dorp of werken in mooie initiatieven aan een krachtige en innovatieve stad. Het enthousiasme in de samenleving moet de ruimte krijgen. Dit vraagt om een behulpzame en meedenkende gemeente die zo min mogelijk in de weg zit met procedures en Bosschenaren in staat stelt om eigen initiatief te nemen. De Bossche VVD gelooft in lokale democratie. Door het gesprek in de stad aan te gaan, te luisteren en te discussiëren neemt de politiek gefundeerde besluiten. Dit proces vraagt wel om goede burgerparticipatie en waardevolle inspraak.

  • We willen een moderne overheid die open staat voor nieuwe ontwikkelingen en ’s-Hertogenbosch helpt innoveren, bijvoorbeeld door datagedreven beleid te gaan voeren. De gemeente laat zich daarbij ondersteunen door een groep externe deskundigen. Dit noemen we de innovatieraad, bestaande uit ondernemers, inwoners, deskundigen uit het onderwijs en andere instellingen. Op deze manier stimuleren we de innovatieve gemeente en organiseren we een externe toets op ethische vraagstukken.
  • De gemeente helpt nieuwe verenigingen, organisaties en andere initiatieven in ’s-Hertogenbosch met persoonlijke aandacht, expertise en (start-)financiering en geeft ze daarna de ruimte om zich te bewijzen.
  • Als inwoner of ondernemers denken dat een publieke functie van de gemeente beter en/of anders georganiseerd kan worden, dan verdient dat altijd een kans. De Right to Challenge regeling breiden wij uit naar grote delen van het gemeentelijke beleid. Zo werkt de Bossche VVD aan een effectieve en slagvaardige gemeente.
  • Omwonenden moeten bij de ontwikkeling van bouwplannen op een goede manier betrokken worden. Bij zulke burgerparticipatie is het cruciaal dat vooraf het doel helder is en het duidelijk is welke kaders al vastliggen.
  • Voor het maken van beleid moeten belanghebbenden vroeg stadium betrokken worden, zodat iedereen de kans heeft om gehoord te worden én waarbij zij geholpen worden met de juiste formulering van hun feedback. Deze input dient ook expliciet als advies worden meegeleverd.
  • De Bossche VVD heeft bij burgerparticipatie nadrukkelijk oog voor ‘de stille meerderheid’, we luisteren niet alleen naar de mensen die het hardst roepen, maar zetten ons ook in voor de drukbezette Bosschenaar die bij de verkiezingen gekozen heeft voor een bestuur dat keuzes maakt.
  • Inspraak- en gespreksmogelijkheden voor inwoners bij raad en college zijn belangrijk. Bijeenkomsten als Informeren & Ontmoeten en Hearings per onderwerpen verdienen meer bekendheid.
  • Met een burgerinitiatief zetten buurtbewoners een onderwerp dat echt leeft op de agenda van de politiek. De regels en procedures hiervoor moeten versimpeld worden, zodat dit voor meer mensen mogelijk wordt.
  • Lokale referenda dragen niet bij een gefundeerd besluit voor ’s-Hertogenbosch. De Bossche VVD is hier dus geen voorstander van.