Ons verhaal voor 's-Hertogenbosch 2022 - 2026

De Bossche VVD bouwt aan het ’s-Hertogenbosch van morgen. Dat doen wij met een grote en enthousiaste groep aan kandidaten en campaigners en met een inhoudelijk verhaal waarin wij vertellen hoe wij de komende jaren willen bouwen aan de toekomst. Daarbij kan dit verkiezingsprogramma nooit antwoorden geven op alle vragen die de komende vier jaar op de politiek af komen, daarvoor verandert de wereld te snel. Wel geven we een denkrichting waarop we toekomstige vraagstukken beoordelen en geven we concrete en praktische oplossingen voor de problemen van vandaag en om de kansen van morgen te grijpen.

Kansen bieden en verantwoordelijkheid nemen

Met dit verkiezingsprogramma markeren we onze positie als liberale volkspartij. We zijn Bosschenaren die midden in de samenleving staan en weten wat de zorgen en uitdagingen van de gewone Bosschenaar zijn. Wij zijn mensen die vooruit kijken en ontwikkelingen als kans zien. Wij geloven dat ook onze kinderen het beter gaan hebben. Wij nemen verantwoordelijkheid. De toekomst van de Bosschenaar is te belangrijk om aan de kant te blijven staan en alleen maar te roepen.

Als liberalen werken we aan een samenleving, waarin mensen vrij zijn en uit hun leven halen wat ze er uit willen halen. Mensen maken zelf keuzes en zijn onderdeel van een samenleving; ze moeten elkaar kunnen corrigeren en kunnen ondersteunen. We willen dat mensen midden in de samenleving staan doordat ze als speler en vrijwilliger actief zijn bij een sportclub, cultureel actief zijn door een festival of museum te bezoeken en oog hebben voor elkaar. Op die manier kan zowel het individu als het collectief zich ontwikkelen. Zo nemen verantwoordelijkheid voor elkaar.

De Bossche VVD maakt geen onderscheid tussen mensen. Niet op afkomst, gender of andere eigenschap die in de samenleving tot een onderscheid kan leiden. De laatste jaren zien we een trend van correctheid, het ‘woke’ zijn en de ‘cancel’-cultuur. De Bossche VVD doet daar niet aan mee. Mensen moeten met respect behandeld worden, hoe of wie ze zich ook voelen. Daarbij laten we niet een kleine meerderheid de rest van de samenleving opleggen wat wel en niet acceptabel is. We blijven gewoon nadenken en verstoppen onze geschiedenis niet. We leggen die wel uit, juist omdat we van onze geschiedenis moeten leren.

Een sterke overheid

We staan voor een sterke overheid die uitgaat van de kracht van het individu. De gemeente moet zorgen voor woningbouw met voldoende parkeerplaatsen, zorgen dat mensen zich soepel en snel kunnen verplaatsen, werken aan veiligheid en goede zorg. We voorkomen dat mensen in de problemen komen en vangen degenen op die in moeilijkheden komen. Dat hoeft weinig spectaculair te zijn, gewoon goed je werk doen als overheid is voldoende. Aan de andere kant mag de gemeente op het gebied van evenementen, toerisme en economie meer uitpakken. Juist daar moeten we laten zijn hoe innovatief en creatief we zijn en welke kwaliteit we in huis hebben.

Kiezen voor kwaliteit en innovatie

De Bossche VVD is de partij van en voor ondernemers en we bouwen aan een moderne economie met nieuwe banen. Daarom investeren we in innovatie door ontmoeting en creatieve samenwerkingen mogelijk te maken via concepten als Grasso, Jamfabriek en de Gruyterfabriek. We beschikken over een breed onderwijsaanbod. Studenten die vanuit hun studie een onderneming beginnen helpen we. Bedrijventerreinen krijgen een upgrade. Ook Heesch-West wordt als bedrijventerrein verder ontwikkeld. Hierdoor kunnen we scherp sturen op kwaliteit en welke bedrijven we hier willen hebben.

De Bossche binnenstad is een grote economische motor, maar stilstand is achteruitgang. Daarom blijven we werken aan een kwalitatief hoogstaande binnenstad waar bezoekers positief verrast worden. We zetten een stip op de horizon, namelijk 2029. In dat jaar willen we het beleg van de Linie 1629 herdenken door een breed aanbod aan (culturele) evenementen. Met die stip op de horizon kunnen we focus aanbrengen in onze meerjarenplannen en investeringen. De komende jaren gebruiken we om met de culturele sector, de toeristische sector en ondernemers te werken aan de randvoorwaarden zodat er arrangementen, voorstellingen en voorzieningen zijn die bezoekers uitnodigen voor meerdaags toerisme.

Zakelijk met een sociaal hart

Soms ervaren mensen tegenslag en hebben ze ondersteuning of zorg nodig. Dan zijn wij er voor hen. We willen passende zorg, waarbij gekeken wordt welke vorm van zorg de minste impact heeft op het gewone leven van degene die zorg nodig heeft. Bij de jeugd zien we nog teveel dat een uitdaging in de opvoeding tot een indicatie voor begeleiding of jeugdzorg leidt. We willen naar minder labels en meer verantwoordelijkheid voor de ouder bij het opvoeden van kinderen.

Ons streven is om mensen die zorg nodig hebben of een uitkering krijgen zo goed mogelijk te helpen naar een situatie dat zij die overheidssteun niet meer nodig hebben. Zo houden we onze financiën op orde, zodat we geld blijven houden voor het voorkomen van en het aanpakken van problemen.

Letterlijk bouwen aan de toekomst

De titel van ons programma is ‘Samen bouwen aan onze toekomst’ en bouwen willen we letterlijk gaan doen. De woningnood pakken we aan door meer te bouwen en door gericht te bouwen voor starters en de middenklasse die nu geen betaalbaar huis kunnen vinden. Daarom willen we minder papierwerk voor bouwaanvragen, kortere procedures en meer locaties ter beschikking stellen.