Een Bossche aanpak voor rechtmatige zorg

De Bossche VVD wil een stevigere aanpak van fraude in de zorg. De gemeente gaat nu een aantal jaar over de WMO, de jeugdhulp en PGB’s. In de eerste jaren lag de aandacht daar terecht op versterken van de kwaliteit van de zorg. De Bossche VVD vindt het tijd voor de volgende stap door meer aandacht voor rechtmatigheid en fraudepreventie. Zorggeld moet namelijk terechtkomen bij de mensen die zorg nodig hebben.

Commissielid Freek van Haren neemt daarom het initiatief voor de discussie met de commissie. Zijn doel is om ondermijnende fraude tegen te gaan, maar ook om onbedoelde fouten bij mensen te voorkomen. Door heldere informatie wordt voorkomen dat mensen hun formulier verkeerd invullen en daardoor geld terug moeten betalen.

De Bossche VVD is van mening dat het bewaken van de rechtmatigheid hand in hand kan gaan met het verminderen van administratieve rompslomp en regeldruk. De partij pleit voor minder, maar duidelijkere regels.