Ruimte voor wijkinitiatieven, tijd voor doen!

Onze gemeente kent veel sterke wijken en dorpen, maar voor behoud van deze kracht met de sociale zorgopgave van nu moeten deze nog verder versterkt worden. Dat moet niet gebeuren door meer professioneel welzijnswerk door grote organisaties, maar door initiatieven uit de eigen buurt. Inwoners die zich inzetten voor de eigen buurt bereiken meer dan een professionele organisatie. Daarom gaat per 2020 een nieuwe werkwijze van start, om kleine initiatieven te versterken!

Vorig jaar heeft commissielid Freek van Haren een eerste aanzet gegeven voor een nieuwe manier van welzijnswerk in onze stad. Met de nieuwe werkwijze krijgen buurtbewoners zelf de ruimte om een sociaal initiatief op te zetten, bijvoorbeeld rondom eenzaamheid of jongeren. Deze initiatieven zullen ook gelijkwaardig worden behandeld ten opzichte van bestaande organisaties. Is het initiatief succesvol? Dan kan het rekenen op meerjarige financiële zekerheid en ontstaat de mogelijkheid om het werk van de bestaande organisaties blijvend te vervangen. Zo maak je ruimte voor vernieuwing en transformatie van de zorg. Het College heeft dit voortvarend oppakt en per 2020 gaan de eerste veranderingen in. Hiermee wordt welzijnswerk in de wijk weer van de wijk zelf, zonder dat de professionele expertise van de grote zorgverleners verdwijnt.

Deze werkwijze levert het volgende op:

  • Welzijnswerk dichter bij de mensen en ruimte voor verschillende aanpak in de wijken en dorpen.
  • Minder bureaucratie! Niet langer losse jaarlijkse subsidieaanvragen, maar meerjarige afspraken.
  • Gelijkwaardige behandeling. De gemeente kijkt naar de effectiviteit van het initiatief en niet naar afspraken uit het verleden, zoals bij grote organisaties.

Deze manier van werken gaat direct van start bij het jongerencentrum de Poort in de Maaspoort en bij de organisatie Hambaken Connect. Met hun effectieve en familiegerichte aanpak nemen zij een deel van het bestaande jongeren- en welzijnswerk over, maar dit willen we natuurlijk in veel meer dorpen en wijken gaan toepassen! De Bossche VVD gelooft in de kracht van onze inwoners, bouw daarom mee aan een sociale en leefbare buurt. Samen voor sterke wijken en dorpen!

Zet cookies aan om de video te tonen.