Aanpak drugsoverlast en -criminaliteit Maliskamp

De Bossche VVD heeft haar zorgen geuit over de hangjongeren op het parkeerterrein van kindcentrum de Meerlaer in de Maliskamp. ’s Avonds staan daar auto’s met portieren naast elkaar, waar zaken worden uitgewisseld die het daglicht niet verdragen kunnen. Er wordt regelmatig drugs gedeald, geven bewoners aan, omdat er onder meer in naburige tuinen zakjes met bepaalde substanties worden aangetroffen. Ook ligt er regelmatig glaswerk, wat voor onveilige situaties kan zorgen voor de kinderen van het kindcentrum of de naburige basisschool.

Ook het schoolbestuur heeft hun zorgen uitgesproken. Zij zouden daar, net als buurtbewoners, graag camera’s willen laten ophangen. Na verder onderzoek door de VVD blijkt dat deze zorgen ook breder leven. Daarom willen wij dat er opgetreden wordt tegen deze dealers. De situatie zorgt namelijk voor een groot gevoel van onveiligheid bij omwonenden en voor onveilige situaties waarbij kinderen betrokken zijn.

In bredere zin wil de VVD een intensieve aanpak van drugsdealers op straat. Daarom sluiten wij aan bij de oproep van buurtbewoners en het schoolbestuur, door te pleiten voor de inzet van tijdelijke (mobiele) camera’s. Hiermee kunnen we het probleem in kaart brengen en kan de nodige handhaving gericht worden ingezet. Voor ons is die combinatie erg belangrijk, niet alleen met camera’s los je de problemen op, vervolgens moet er ook stevig gehandhaafd worden.

Onze fractievoorzitter Ralph Geers heeft dan ook het college verzocht om hier tijdelijk cameratoezicht in te zetten en te handhaven. Om er zo voor te zorgen dat drugscriminelen worden aangepakt en de parkeerplaats weer veilig wordt.