Ralph Geers over de aanpak van de crisis ná de gezondheidscrisis

De coronacrisis heeft verschrikkelijke gevolgen voor de volksgezondheid, maar eveneens voor de economie en de samenleving. Een groot aantal aan ondernemers in o.a. de bouw, detailhandel, culturele instellingen en sportverenigingen krijgen flinke financiële klappen te verduren.

Het is voor ons daarom belangrijk om als aanvulling op de landelijke regelingen ook naar ons gemeentelijk beleid te kijken als het gaat om ondersteuning. Daarom hebben wij aan ons college gevraagd om in kaart te brengen wat de incidentele en structurele gevolgen zullen zijn van deze crisis. Om op basis hiervan scenario’s te schetsen om te kijken hoe wij de economie en samenleving zoveel mogelijk kunnen ontzien.

Het is belangrijk om niet verrast te worden door de crisis die ná de gezondheidscrisis komt. Die situatie willen wij voor zijn met deze motie. Wij zijn enorm optimistisch over hoe wij deze crisis gaan verslaan, luister je ook mee naar de positieve boodschap van onze fractievoorzitter Ralph Geers?

Zet cookies aan om de video te tonen.