Aanpak malafide zorgorganisaties

Fraude met zorggeld voor malafide aanbieders is een steeds groter probleem. Ook in 's-Hertogenbosch zijn organisaties actief die met schimmige constructies misbruik maken van belastinggeld. De Bossche VVD wil dat dit stopt en de fraudeurs worden aangepakt!

Commissielid Freek van Haren heeft vorig jaar het onderwerp 'Rechtmatigheid in de zorg' op de agenda gezet in de Bossche politiek, maar destijds konden wij ook niet vermoeden hoeveel dit onderwerp in de maanden daarna in de media zou verschijnen. Onderzoek platform Follow the Money, tv-programma Pointer en vakblad Binnenlands Bestuur brachten nieuwe feiten aan het licht over malafide en frauderende organisaties. Hier zaten ook instellingen uit 's-Hertogenbosch tussen.

Volgens onderzoek is bij maar liefst één op de zeven zorgaanbieders signalen van onrechtmatige uitgaven. Voor heel Nederland schatten onderzoekers dat jaarlijks ruim 100 miljoen euro op fraudeloze wijze verdwijnt. Dit heeft ook voor onze gemeente grote gevolgen.

Samen met de PvdA pleiten wij voor een stevige aanpak van fraude in zorg. Andere gemeenten laten al zien dat met betere inkoop en stevig toezicht deze fraudeurs buiten de deur kunt houden. Ook zou de gemeente vaker aangifte moeten doen om deze criminelen een halt toe te roepen.

Zie onderstaande notitie en motie voor meer informatie.