Stop met experimenteren in de Bijstand

Het experiment met bijverdienen in de bijstand is mislukt! Dankzij een stimuleringspremie hebben in 2019 minder bijstandsgerechtigden de stap gemaakt naar betaald werk of een opleiding dan voorgaande jaren. Tijd voor focus op werken aan werk, want de beste sociale voorziening is nog altijd een betaalde baan.

Werken is voor iedereen belangrijk. Wie werkt ontwikkelt zichzelf en doet op eigen niveau mee in samenleving. De bijstand is daarbij belangrijk als vangnet en startpunt voor de WeenerXL om mensen te begeleiden naar werk, ondernemerschap of een opleiding. Raadslid Mikhael Hack vond het daarom vreemd dat de gemeente in 2018 aankondigde te starten met het tweejarige experiment: ‘Bijverdienen in de Bijstand’.

Dit experiment maakt gebruik van een stimuleringspremie, zodat mensen extra beloond worden voor te doen van deeltijdwerk met behoudt van de uitkering. Hiermee hou je mensen langer in de uitkering, omdat dit in veel gevallen aantrekkelijker wordt dan werk. Een experiment die de stap naar betaald werk, een opleiding of ondernemerschap bemoeilijkt door de bijstand aantrekkelijker te maken hoort daar in onze ogen niet in thuis in ’s-Hertogenbosch.

Uit de resultaten in 2019 kwam naar voren dat het experiment - ondanks een stevig gemeentelijk budget - niet alleen niet werkt, maar zelfs zorgt voor minder uitstroom uit de bijstand naar werk dan voorgaande jaren. Terwijl de arbeidsmarkt juist riep om personeel! Gelukkig concludeert het College dat dit experiment dan ook niet bijdraagt aan de ambitie om meer wensen aan het werk te krijgen, maar zet deze wel door in 2020.

Ondertussen is de arbeidsmarkt door de coronacrisis aan het veranderen. Juist nu dient de gemeente de Bosschenaren die de hardste klappen krijgen in economisch zware tijd te helpen aan werk. De Bossche VVD pleit dan ook voor het stoppen met experimenteren en alle zeilen bij te zetten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden!