Boa’s veilig op straat

Juist nu moeten de handhavers van Stadstoezicht hun wapenstok inleveren. Terecht dat men ook in ’s-Hertogenbosch daartegen in protest komt. Nu het kabinet meer ruimte geeft aan gemeenten om zelf te beslissen over verdedigingsmiddelen wil de Bossche VVD deze zo snel mogelijk beschikbaar stellen aan onze handhavers!

Afgelopen weken waren er in verschillende steden protesten van boa’s over voldoende maatregelen om hun veiligheid te beschermen, ook in ’s-Hertogenbosch. De Bossche VVD hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving voor onze handhavers en daarmee aan een veiligere stad.

Maar juist op het moment dat we onze handhavers meer dan normaal nodig hebben om de richtlijnen van de coronacrisis te handhaven, moeten de boa’s kun wapenstok inleveren. Dit omdat de vergunning voor de Bossche boa’s voor het dragen van een wapenstok is door het Rijk niet verlengd. Fractievoorzitter Ralph Geers heeft al eerder aandacht gevraagd voor adequate beschermingsmiddelen voor onze handhavers. Alleen een noodknop en bodycam zijn volgens de boa’s zelf niet afdoende, omdat de politie door de capaciteitsproblemen niet altijd direct ter plaatse kan zijn.

Gelukkig heeft de het kabinet toegezegd dat gemeenten voortaan zelf mogen beslissen over verdedigingsmiddelen. Niet alleen over de wapenstok, maar in de toekomst ook over Pepperspray. Een kans om de handhavers in onze stad te voorzien van deze middelen. Burgemeester Mikkers draagt terecht de boodschap uit dat zowel fysiek als verbaal geweld tegen onze handhavers onaanvaardbaar is. Wij onderschrijven die duidelijke boodschap van de burgemeester volledig, maar hierbij horen ook daden! Samen met de PVV roept de Bossche VVD daarom op om de wapenstok zo snel mogelijk beschikbaar te stellen in voor Boa’s in ‘s-Hertogenbosch.