Geen zendmast bij Stadsboerderij Eyghentijds

De voorgenomen zendmast in de Groote Wielen bij Stadsboerderij Eyghentijds, riep veel zorgen op bij omwonenden. Deze buurtbewoners hebben meerdere malen ingesproken en er op gewezen dat gemeente ’s-Hertogenbosch bij de locatiekeuze niet voldoet aan de criteria van het eigen Antennebeleid. Na een lang proces is uiteindelijk geconstateerd dat er op die plek geen bouwwerken van 40 meter hoog mogen worden geplaatst. De gemeente heeft daarom gelukkig de plaatsing van de mast stopgezet. Juist de overheid hoort zich aan haar eigen regels te houden en dat vinden wij heel normaal!

Door het voeren van gesprekken met omwonenden, betrokken ambtenaren en het stellen van schriftelijke vragen aan de wethouder, heeft ons raadslid Eva Eigenhuijsen een steentje bijgedragen aan deze uitkomst.

De Bossche VVD vindt het ontzettend belangrijk dat er bij dit soort ontwikkelingen altijd een omgevingsdialoog gevoerd dient te worden. Want een ondoorzichtig proces zorgt alleen maar voor onnodige bezorgdheid in de omgeving!