Goed wonen & voldoende parkeren in het Zuidwalkwartier

De herontwikkeling van de ‘KPN-locatie’ in het Zuidwalkwartier levert een nieuw stukje binnenstad op. Maar de toekomstige bewoners van deze locatie verdienen ook voldoende parkeerplaatsen. Deelauto’s en uitwijken naar de parkeergarage Sint-Jan zijn onvoldoende als alternatief. Raadslid Hanneke Welten dient daarom een motie in voor voldoende parkeren voor bewoners!

De Binnenstad is met al haar functies de parel van ’s-Hertogenbosch. Naast winkelen, werken en beleven is het in de Binnenstad ook historisch wonen. Belangrijk om te behouden, maar ook om bij te bouwen waar dat kan. Het Zuidwalkwartier is zo’n gebied. De buurt op het stadsbalkon van 's-Hertogenbosch wordt getransformeerd tot een hoogwaardig en stijlvol woongebied met o.a. een breed segment van 220 koop- en huurwoningen in de ‘KPN-locatie’ aan de Prins Bernhardstraat.

De Bossche VVD is blij met deze woningbouw ontwikkeling. Echter zorgt het plan ook voor een verstoring van het parkeerevenwicht voor bewoners. In de plannen wordt een te kleine ondergrondse garage gebouwd en de rest van de toekomstige bewoners wordt verwezen naar de parkeergarage Sint-Jan en deelauto’s. Raadslid Hanneke Welten is het hier niet mee eens. Alle toekomstige bewoners verdienen het om hier te wonen, ook de bewoners die een auto voor het werk nodig hebben, oudere bewoners of die parkeervergunning niet kunnen betalen. De parkeergarage Sint-Jan is gebouwd voor bezoekers van de binnenstad en dient niet als garage voor de binnenstadbewoners.

Deze woonlocatie met alure verdient daarom een bijpassende parkeergelegenheid voor de bewoners. Om deze reden heeft Hanneke Welten een motie ingediend om te zorgen voor een gelijke balans tussen de bewonersparkeerplaatsen en het aantal woningen binnen het Zuidwalkwartier!