Verstevig de Bossche aanpak tegen zorgfraude

Zorggeld geven we het liefst uit aan kwalitatief hoogwaardige zorg, geleverd door kundige en gewaardeerde medewerkers van organisaties met een hart voor de zorg. Helaas is de praktijk bij de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdhulp soms anders. Al jaren komt door onderzoeksjournalistiek misbruik van zorggeld aan het licht. Malafide organisaties met schimmige financiële constructies, hoge dividenduitkeringen en slechte zorg zijn onderdeel uit gaan maken van het dagelijks leven van kwetsbare inwoners, ook in ’s-Hertogenbosch. Zij ontvangen geen of kwalitatief slechte zorg terwijl de zorgkosten voor de gemeente oplopen. In 2020 heeft de Bossche VVD samen met de PvdA het initiatief genomen om tot een stevige Bossche aanpak tegen zorgfraude. De resultaten daarvan zijn bemoedigend, maar wij zien dat er veel meer nodig is om zorgfraude goed te bestrijden.

In ’s-Hertogenbosch heeft één toezichthouder - letterlijk één persoon - de opdracht om zorgaanbieders steekproefsgewijs te controleren én meldingen van inwoners op te pakken én grondig onderzoek te doen bij vermoedens van fraude én regionaal samen te werken. Dat gaat niet. Op deze manier blijven deze zorgcowboys frauderen met ons zorggeld, met grote gevolgen voor kwetsbare inwoners en de gemeente. Sinds de start van de aanpak in 2020 heeft geen enkel onderzoek geleidt tot een strafrechtelijk vervolg. Zo kunnen kwaadwillende die tegen de lamp zijn gelopen zonder consequenties een nieuwe BV starten en (in een andere stad) opnieuw zorg aanbieden. Dat terwijl we in andere steden hele teams hetzelfde werk zien doen met indrukwekkende resultaten, zoals in Almelo en Tilburg.

De Bossche aanpak tegen zorgfraude moet verstevigd worden. Raadslid Freek van Haren pleit samen met de PvdA in de commissie om meer geld vrij te maken en beter regionaal samen te werken. Niet éénmalig, maar voor een structurele versteviging van de Bossche aanpak. Zo bestrijden we deze vorm van criminaliteit en houden we onze zorg toegankelijk en betaalbaar.