Portefeuilles op de juiste plek!

Een fris politiek jaar met nieuwe portefeuillehouders en nieuwe gezichten! De fractie van de Bossche VVD heeft tijdens het zomerreces alles behalve stil gezeten. Er is dan ook hard gewerkt om iedereen klaar te stomen voor het nieuwe politieke jaar. Daarnaast is er wat geschoven met portefeuilles binnen de fractie, lees het allemaal hier !

Een fris politiek jaar met nieuwe portefeuillehouders en nieuwe gezichten! De fractie van de Bossche VVD heeft tijdens het zomerreces alles behalve stil gezeten. Er is dan ook hard gewerkt om iedereen klaar te stomen voor het nieuwe politieke jaar. Daarnaast is er wat geschoven met de portefeuilles binnen de fractie!

De Bossche VVD fractie denkt met deze wisselingen de 2e helft van deze periode uitstekend in te gaan, uiteraard ook door de blijvende enthousiaste inzet van Freek van Haren (commissielid Zorg, Welzijn, Gezondheid en Wijkgericht werken), Mikhael Hack (raadslid Onderwijs, Jongeren & Studenten, Werk & Inkomen, Sociale zaken en Diversiteit) en Hanneke Welten (raadslid Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Leefomgeving, Grondzaken, Wonen en Omgevingswet) die voor continuïteit op hun portefeuilles blijven zorgen.

De portefeuille wijzigingen zien er als volgt uit:

Ralph Geers

Fractievoorzitter/Raadslid Veiligheid, Bestuur en Financiën

Ralph is naast het zijn van het boegbeeld van onze fractie ook portefeuillehouder Veiligheid, Bestuur en Financiën. Hij gaat zich dan ook vol inzetten om aankomende tijd te zorgen voor onder andere:

 • De veiligheid van onze inwoners in de gemeente
 • Het op orde houden van de financiën
 • Het regelen van de publieke dienstverlening
 • Het bevorderen van de regionale samenwerking

Eva Eigenhuijsen

Raadslid Mobiliteit & Duurzaamheid

Wie denkt aan positiviteit en energie denkt aan onze Eva! Eva is aankomende tijd als portefeuillehouder het aanspreekpunt als het gaat om mobiliteit en duurzaamheid. Ze gaat zich dan ook bezighouden met:

 • De mobiliteit van inwoners en de bereikbaarheid in onze gemeente
 • Het parkeerbeleid van onder andere de binnenstad
 • Het behalen van onze klimaat doelen en het opwekken van duurzame energie
 • De verduurzaming van de gemeente

André Rotman

Raadslid Economische zaken

'Minder papierwerk, meer doen!' Dat is de André die wij kennen. Hij gaat dan ook vaak direct het gesprek aan met de betrokkenen om op deze manier zo snel mogelijk en goed iets te kunnen realiseren voor deze mensen. André is met zijn aanpak dan ook dé man voor de volgende zaken:

 • Het gezond houden van de Bossche economie
 • Het opkomen voor het ondernemerschap & MKB
 • Het arbeidsmarktbeleid
 • De Citymarketing van onze gemeente
 • Het steeds belangrijker wordende toerisme & recreatie

Wendy de Groot

Commissielid Sport & Cultuur

We heten ons nieuwe commissielid Wendy van harte welkom bij de fractie! Onze kersverse Wendy gaat met haar ervaring en frisse blik zich de aankomende tijd bezig houden met:

 • Het sportbeleid in onze gemeente
 • De culturele sector
 • Het erfgoed en de cultuurhistorie in onze historische stad en gemeente
 • De subsidiëring en media

Loek Opdam

Benoeming Campagneleider

Naast dit alles is ook onze Campagneleider voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 voor ’s-Hertogenbosch bekent. Niemand minder dan Loek Opdam gaat deze rol vervullen. We kennen Loek van zijn fantastische werk als Fractiemedewerker bij de fractie van de Bossche VVD en hebben dan ook alle vertrouwen dat hij dit in goede banen gaat leiden.

Thom Damen

Nieuwe Fractiemedewerker

Tenslotte hebben we nog een nieuw gezicht mogen verwelkomen binnen de fractie. De jonge Bosschenaar en student Thom Damen gaat de aankomende tijd de functie van fractiemedewerker voor de Bossche VVD vervullen.